JCS-6-98 Errata (November 24, 1998)

Errata, November 24, 1998.